تا به کی آتش به جان افتد، چرا؟؟

منوچهر قنواتی کارگر پتروپالایش کاوشگران بر اثر آتش سوزی در منطقه ویژه پتروشیمی فوت کرد. این کارگر جانباخته در روز 11 فروردین در حین کار آتش گرفت. متاسفانه جان باختن کارگران که بر اثر سهل انگاری در رعایت موارد ایمنی از سوی شرکت ها رخ می دهد، برای شرکت نفت و اداره کار به امری عادی بدل شده است.

کارگران پروژه ای عضو سندیکای کارگران فلزکارمکانیک درگذشت این کارگر را به خانواده و همکارانش تسلیت می گوید.