حقوق های عقب افتاده را به ما خبر دهید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در پروژه NGL3100واقع در دشت عباس بین دهلران و اندیمشک حقوق اسفند ماه و عیدی ٨٠٠ کارگر پرداخت نشده است. بیمه فروردین ماه که‌ خود شرکت تعطیل کرده است را هم با اعلام مدیریت رد نخواهند کرد.

توصیه ما به مهندس دهکردی مدیر پروژه و مهندس حیدری سرپرست کارگاه و همچنین کارفرما شرکت اویک و سرپرست کارگاهش مهندس سلطانی این است که هرچه زودتر مطالبات کارگران را پرداخت کنند وگرنه با تنظیم شکایتی از آنان به شرکت نفت، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.