اخراج ها آغاز شد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، شرکت های قطعه سازی در اصفهان و حومه در سال جدید مبادرت به اخراج کارگران کم سابقه خود به دلیل نداشتن توان مالی مناسب برای افزایش حقوق پرسنل شان، زده اند. قطعه سازانی که سالهاست برای کارخانه هایی چون ایران خودرو و سایپا قطعه تولید می کنند مدت هاست نتوانسته اند طلب های انباشته شده خود را از این دو شرکت بگیرند با اخراج و قطع اضافه کاری های کارگران در سال جدید موج بیکار سازی را آغاز کردند.