فرخنده باد اول ماه مه یازده اردیبهشت روز همبستگی کارگران جهان!

بیش ازصد و اندی سال است روز جهانی کارگران در کشور ما ایران برگزار می شود، روز همبستگی جهانی و پیکار مشترک کارگران علیه سرمایه.

نخستین گردهمآیی قدرت کارگران در ایران به ابتکار اتحادیه‌ مرکزی کارگران ایران در سال ۱۳۰۰ برگزار شد که اول ماه مه را تعطیل اعلام کرد و جشن گرفت.

با وجود رشد محدود طبقه کارگر، در سال ۱۳۰۸ بیش از ۱۶ سندیکا و اتحادیه‌ی کارگری در ایران تشکیل شده بود. در این سال، مراسم اول ماه مه در پالایشگاه آبادان سازماندهی شد.

در آن روزگار در شرکت نفت ایران و انگلیس، تبعیض و نژاد پرستی، توهین به کارگر ایرانی و تحقیر با عنوان «کاکا سیاه، حرام زاده و شپشو» ابزار روز مدیران و کارفرمایان بود. مخالفت کارگران ایرانی با این ابزار نژاد پرستی، با دردسرهایی همراه بود که به صورت اعتراض و اعتصاب های عمومی گسترده بازتاب می یافت. آنها حتا از دادن آب یخ به کارگران خودداری نموده و بخشی از کارگران در کپرهای ابتدایی زندگی میکردند.

در روز جهانی کارگر سال ۱۳۰۸ یازده هزار نفر از کارگران پالایشگاه با هماهنگی حزب کمونیست که آن زمان غیر قانونی بود، دست به اعتصاب زدند و خواهان ۸ ساعت کار روزانه، دستمزد روزانه بالاتر، مسکن مناسب، به رسمیت شناختن سندیکای کارگری و دریافت دستمزد روزهای تعطیل از جمله روز جهانی کارگر شدند.

عوامل شرکت نفت برای دستگیری نمایندگان کارگران وارد شرکت نفت شدند. زد و خورد شدید در گرفت، کارگران اعتصابی با هجوم به فرمانداری و رئیس پلیس، نیروهای سرکوبگر را تا ایستگاه آتش نشانی دنبال کردند. فرماندار اعلام حکومت نظامی کرد، ۲۹ نفر از کارگران بازداشت و ۵ نفر از بازداشت شدگان تا شهریور ۱۳۲۰ در زندان رضاشاهی ماندند. از جمله ی دستگیر شدگان علی امید، رحیم همداد و یوسف افتخاری بودند .

یاد همه مبارزان کارگری گرامی باد.

حسین نعمتی دبیر انجمن همبستگی سندیکاها و شوراها، هدایت اله معلم، ناصر گارسچی، اسکندر صادقی نژاد، جلیل انفرادی از سندیکای فلزکارمکانیک، محمد جانجانیان و محمد علی معلم طبرسی دبیر سندیکای بافنده سوزنی، یعقوب مهدیون و حسین سمنانی دبیر سندیکای کفاش و علی انوشه، محسن سجادی و کوچکی از سندیکای خیاط!

نام نیکتان جاویدان!

دیدار ما یازده اردیبهشت سال ۱۴۰۱

شعار ما بر علیه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، شرکتهای پیمانکاری و قراردادهای کاری موقت!

پیش به سوی بازگشایی سراسری سندیکای های کارگری ایران!

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

اول اردیبهشت ١٤٠١