اعتصاب برای نان (٣)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با شکست خوردن مذاکرات کارگران پروژه ای در فاز ٢ بیدبلند بهبهان پیمانکاری جهان پارس در رابطه با افزایش دستمزدها و عدم رعایت قوانین کمپین امروز 7 اردیبهشت دست به اعتصاب زدند.

همچنین در چهارم اردیبهشت طی صحبتی که با آقای مهندس فرزاد امیران سرپرست کارگاه شرکت نصب و راه اندازی لیدوما در مورد افزایش حقوقهای سال جاری کارگران داشتند، مقرر شد تا پنج اردیبهشت پاسخ دهند که ایشان پیشنهاد کردند که تقریبن به ۳۸درصد به اضافه ۵۱۵,هزار تومان نزدیک بود، ولی در ششم اردیبهشت در پایان ساعت کاری جناب چوب بندپور به دستمزدهایی را به عنوان مدیر پروژه اعلام کردند که باعث تحصن نفرات در هفتم اردیبهشت در کنار دفاتر اداری لیدوما واقع در سایت آب گیر شرکت مبین شد. مسولین لیدوما هیچ‌گونه پاسخی ندادند و همه ی نفرات در محل حراست پتروشیمی مبین متحصن شدند.

با آمدن مهندس تراب زاده مقرر شد فردا پنجشنبه پاسخ نهایی داده شود.

دوستان کارگر، طبق قانون کار و همچنین ابلاغیه شماره ٢٨٠٣ به تاریخ ١٧ فروردین صادر شده از سوی سیدمحمدعلی موسوی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به شرکت ها، همه شرکت ها موظف به افزایش قانونی می باشند.