گفتگو با سرپرست کارگاه سازه پاد!

به اطلاع دوستان کارگر پروژه ای می رساند شب گذشته آقای روح اله جعفرزاده سرپرست کارگاه سازه پاد در تلگرام با من تماس گرفتند و خواستار مدت زمان کار در ٢٠/١٠ شدند که من گفتم:« روزی ٨ ساعت و نهایت ١٦٠ ساعت ، بیشتر از این مدت اضافه کار محسوب خواهد شد که باید به کارگر پرداخت کرد» ایشان اعلام کردند:« بر طبق قانون کار هر کارگر می بایست در ماه ١٩٢ ساعت کار کند» که در پاسخ گفتم:« این قانون برای کارگر عادی است و شب به خانه رفته استراحت می کند و ربطی به کارگری که شب و روزش را در کارگاه می گذراند، ندارد. طبق قانون کار و قانون سازمان بین المللی کار، کار روزانه هر کارگر نبایستی از ٨ ساعت تجاوز کند چرا که خسته شده و هم کیفیت کارش پایین می آید و هم به دلیل خستگی ناشی از کار زیاد، حادثه برایش اتفاق می افتد برای جلوگیری از این اتفاقات قانون ٨ ساعت کار را گذاشتند» ایشان اعلام کردند:« از سال گذشته سازه پاد بر طبق کمپین عمل کرده و حتا لیست بیمه بر طبق عنوان شغلی و دریافتی کارگران رد می شود. در سازه پاد قوانین ٢٠/١٠ اجرا می شود، کانکس ها ٦ نفره است، هر هفته این کانکس ها تمیز و سمپاشی می شود، در ضمن برای کارگران باشگاه ورزشی هم درست کرده اند»

من از ایشان پرسیدم:« پس چرا کارگران دست به اعتصاب زده اند و آقای فرجود ٤٠٠ کارگرش را اخراج کرده؟ طبق قانون افزایش دستمزدها از سوی وزارت کار هرساله اعلام می شود و همه باید اجرا کنند» ایشان گفت:« ما به پیمانکاران اعلام کردیم ٣٨ درصد به حقوق ها اضافه کنند ولی پیمانکاران ناراضی هستند» در پاسخ گفتم:« پیمانکاران اگر سواد نوشتن قرارداد درست را داشتند می بایست در بند قراردادشان قید کنند که هر ساله مبلغ قراردادشان باید افزایش پیدا کند. به کارگر ربطی ندارد که پیمانکار نمی تواند منافعش را حفظ کند و تنها چاره را در کم کردن دستمزد کارگران می بیند»

در نهایت ایشان از من خواستند به سازه پاد آمده از نزدیک کارگاهها را بازدید کرده و :« به نظرم یک وقتی بزارید با کارفرماها و نماینده اداره کار هم کنفرانس مشترک بزارید»

به ایشان گفتم گفتگویمان را به اطلاع کارگران خواهم رساند و ایشان هم قبول کردند

دوستان چنانچه مواردی از تخلف را در این شرکت می دانند به اطلاع من برسانند