اعتصاب برای نان! (٤)

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، خبر خوش اینکه کم کم پیمانکاران مجبور می شوند خواسته های کارگران را بپذیرند. در همین راستا پالایشگاه آبادان شرکت سکاف جوشکاران و فیترها توانستند ٣٨ درصد اضافه حقوق بگیرند. البته به دوستان فیتر و جوشکار خدا قوت گفته به آنان می گوییم بقیه رشته ها را نیز هماهنگ کرده این اضافه حقوق شامل آنان هم بشود. همچنین پیمانکاران نصب کارخانه مس رفسنجان هم اضافه حقوق ٣٨ درصدی را اعلام کردند.

با به توافق نرسیدن کارگران پروژه‌ای شرکت فراپتروسازان نفت ستاره بندرعباس با کارفرمای خود، آنان نیز امروز دست به اعتصاب زدند.

به دوستان کارگر هشدار می دهیم مواظب ترفندهای کارفرمایان باشند. مثلن پیمانکاری کرمی و جاسم فرامرزی به کارگران گفته اند ٣٨ درصد را اعمال خواهد کرد اما با حقوقی که وزارت کار گفته و بیمه هایتان را هم عادی پرداخت می کنیم. یعنی جوشکاری که ٢٠ میلیون میگیرد را با پایه ۴۲۰۰ می خواهند ۳۸درصد اضافه کنند. به دوستان گوشزد می کنیم: اولن منطقه ویژه به همه شرکت ها دستور داده که ٣٨ درصد را اعمال کنند بر طبق حقوقی که سال گذشته می گرفته اند، دومن طبق قانون کار تورم سال گذشته ٥٧ درصد بود و همه حقوق ها باید بر این اساس اضافه بشه فقط کسانی که بیشتر از حداقل می گیرند باید ٣٨ درصد به اضافه ٥١٥ هزار تومان افزایش داشته باشند. در ضمن نمی توان حقوق کسی را تنزل داد و این خلاف قانون کار است.

دوستان هوشیار باشیم.