از تعارف کم کن و بر مبلغ افزا!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، در روز کارگر مهندس ایرج رخصتی سرپرست مدیریت عامل ذوب آهن در محل کمیته انضباطی و طرح طبقه بندی مشاغل با تعدادی از کارگران دیدار داشته و در این دیدار اظهار داشته اند که:« ستان کارگران را می بوسم و حمایت آن ها را وظیفه اصلی خود می دانم و معتقدم که پیشرفت صنعت و تولید و همچنین آینده روشن ایران اسلامی با همت کارگران پرتوان این مرز و بوم رقم می خورد

ما به ایشان می گوییم کارگران احتیاجی به بوسیدن دستانشان ندارند بلکه برایشان مهم است که بدانند آیا شغلشان سخت و زیان آور می باشد یانه؟، چرا غذای ذوب آهن بی کیفیت است؟ طبقه بندی مشاغل پس از ١٢ سال اعتراضات کارگران ذوب آهنی قرار است چه زمانی اجرایی شده و نانش به سر سفره ها بیاید؟ و دستمزدهای امسال چگونه است؟ چرا در ذوب آهن سالهاست کارگری جذب نمی شود و تا کی کارگران باید وظایف محوله کارگران بازنشسته را به دوش بکشند؟

آیا مدیران ذوب آهنی تاکنون از خود پرسیده اند که چرا هیچ کارگر ذوب آهنی به 70 سال نمی رسد؟ چرا بیماری سرطان شایع ترین بیماری در ذوب آهن است؟ چرا درصد طلاق در ذوب آهن بیداد می کند؟

بی تردید یکی از مسایلی که باید مدیریت به آن ورود کند موضوع دستمزدها و فشاری کاری است. با بوسیدن دست مشکلی حل نمی شود .