افزایش حقوق قانونی است و باید اجرا شود!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، متاسفانه مصوبه شورای عالی کار بازیچه دست پیمانکاران شده و هر کسی به دلخواه افزایش حقوق ها را اعمال می کند. به نامه زیر که برای سندیکا فرستاده شده است توجه کنید:
«با سلام و خسته نباشید
شرکت سکاف پالایشگاه آبادان به نفرات تحت قرارداد خود اعلام کرده که ۳۸درصد افزایش حقوق رو طبق پایه بیمه که نصف حقوق دریافتی نیروها هست اضافه می کنم. مهندس کریمی مدیر کارگاه درجلسه با نیروهای شرکت گفته که :«شرکت سکاف منفی و زیان ده بوده و شما هم نیرو شرکت هستید و باید از حق خود کوتاه بیایید»
شرکت سکاف کارغیرقانونی خود که پرداخت لیست بیمه طبق حقوق و شغل نیرو نبوده رو می‌خواهد ادامه بدهد و افزایش حقوق را هم طبق آن کار غیرقانونی خود افزایش دهد.
از سندیکای کارگران می‌خواهیم که از پرسنل سکاف حمایت کرده و کار غیرقانونی سکاف را پیگیری نماید.

ازنیروهای خود سکاف هم می‌خواهیم که از حق خود دفاع کرده و جلوی ظلم اینها به خود و خانواده‌های خود بایستند .حق گرفتنی است و حق خود را باید گرفت»

از سوی دیگر در پترو پالایش کنگان شرکت فولاد کوشان به مدیریت قیصری و پارس قدرت به مدیریت نادری در سایت 2 فقط۲۰ درصد به حقوق ها اضافه کرده اند.
به همه کارگران اطلاع می دهیم که همه کارگران پروژه ای می بایست 38 درصد + 515 هزار تومان افزایش حقوق بر مبنای دریافتی سال گذشته شان داشته باشند. این دستور وزیر کار و حتا مدیر منطقه ویژه است که چندی پیش در تاریخ 10 اردیبهشت با نماینده کارگران پروژه ای آقای مازیار گیلانی نژاد در منطقه ویژه دیدار داشته و صورتجلسه امضا کرده اند.