یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، با وجود پیامک های هشداری که از سوی پلیس سیاسی به بازنشستگان ارسال شده بود و به آنان اخطار گردید که از رفتن به تظاهرات خودداری کنند اما باز هم در شهرهای قزوین، تبریز، کرمانشاه، اراک، اهواز، شوش و اصفهان تجمعات اعتراضی در خصوص افزایش نیافتن مستمری ها طبق ابلاغیه شورای عالی کار برگزار شد.
متاسفانه در رشت به دلیل اختلافاتی که از سوی حامیان کانون بازنشستگان دامن زده می شود این هفته تجمعی برگزار نشد.
در قزوین بیش از ٢٠٠ نفر بازنشسته با وجود انبوه پلیس در مقابل سازمان تامین اجتماعی جمع شدند. بازنشستگان به پلیس می گفتند که:« ما جای پدر شما هستیم و زندگیمان نمی چرخد، آیا پدر شما بازنشسته نیست؟ زندگیش روبراه است؟ فردا شما هم در زمان پیری همین گرفتاری ها را خواهید داشت که ما در حال برطرف کردنش هستیم»

دکتر حمید کوزه گر مدیرکل تامین اجتماعی قزوین که در شبکه های مجازی مورد انتقاد قرار گرفته بود که به فکر بازنشسته ها نیست امروز به میان تجمع کنندگان آمده و از آنان خواست منتظر جلسه بعدی هیات دولت باشند و گفت که پیگیر افزایش مستمری ها می باشد.