نامه به ریاست سازمان تامین اجتماعی

به نام دادگر
ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی آقای دکتر میرهاشم موسوی

احتراما، اینجانب مازیار گیلانی نژاد نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای نفت و گاز در جلسه ای که ١٠ اردیبهشت ١٤٠١ با مدیر منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس با حضور آقای حاجیان بازرس منطقه ویژه و یک شرکت پیمانکاری برگزار نمودیم مشخص شد که پیمانکاران در زمان تنظیم لیست بیمه شغل کارگران متخصص را کارگر ساده نوشته و حق بیمه یک کارگر ساده را واریز می کنند. در حال حاضر کارگران متخصص اعم از جوشکار، فیتر، داربست بند… حقوق ماهانه ای بیش از ٢٠ میلیون تومان را دریافت می کنند که حق بیمه آنان می بایست بطور متوسط بیشتر از ٥ میلیون تومان و یا بیشتر به سازمان واریز گردد، که نمی شود. در سایت ١ پتروشیمی بوشهر فقط ٥ هزار کارگر کار می کنند که ماهیانه می توانند حداقل ٣٠ میلیارد تومان برای سازمان ورودی داشته باشند. اگر بازرسان شما کمی سختگیرانه تر این موضوع را بررسی کنند بی تردید سازمان در سراسر کشور دریافتی خوبی خواهد داشت که از ورشکستگی نیز رها خواهد شد.
در ضمیمه این نامه که برای بازرسی شرکت نفت ، حراست مهندسی توسعه نفت (متن) و اداره کل آموزش شرکت نفت ارسال گردیده تخلفات بیمه ای تعدادی از شرکت ها را نام برده ایم .
خواهشمندم نسبت به اخذ حق بیمه طبق حقوق دریافتی و عنوان شغلی در منطقه ویژه دستورات لازم را صادر بفرمایید.

مازیار گیلانی نژاد نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای
شماره ثبت در دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی ٨١٥٤٢٦٤٦ به تاریخ ٩/٣/١٤٠١