خون بی گناه تو پرچم مبارزه ماست!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 23 خرداد 1401 در عسلویه پتروشیمی بوشهر شرکت سازه پاد پیمانکاری کیان نصب باز هم بی گناهی جانش را به خاطر سودجویی پیمانکار و بی مسوولیتی بازرسین وزارت کار از دست داد. عباس منصوری به خاطر بسته نبودن گریتینگ که از ارتفاع ۲۰متری به پایین پرت می شود در اصابت این گریتینگ ۱.۲۰×۱.۵۰ که از ارتفاع 20 متری به پایین می آمد ضربه ای به سرش وارد شده و بی گناه می میرد.
متاسفانه افسران ایمنی ها در این مورد ضعیف عمل می‌کنند. در اکثر سایت ها بجای بستن گریتینگ با بست مخصوص با سیم بسته شده اند که به مرور زمان سیم فرسوده می‌شود و باعث حادثه می گردد.
در حال حاضر پالایشگاه آبادان یونیت ۵۶ و ۵۲ که شرکت سکاف در آنجا مشغول است تمام گریتینگ ها با سیم مفتول بسته شده اند. متاسفانه افسران ایمنی فقط کمربند ایمنی و کلاه ایمنی دیده و چشم بر روی این موارد می بندند.
عباس جان خون بی گناه تو پرچم مبارزه ماست!