اعتراض به ربوده شدن«نان»!

به گزارش خبرنگاران پیام سندیکا، اعتراض به مصوبه غیرقانونی دولت امروز 28 خرداد در شهرهای شوش، اهواز، زنجان، تهران، رشت، بندرعباس، آبادان، شوشتر، کرمانشاه و تهران برگزار شد. با توجه به اینکه تلاش برای تفرقه انداختن بین مستمری بگیران چه از سوی تامین اجتماعی با واریز اضافه حقوق حداقل بگیرها و از سوی خانه کارگری ها با اعلام اینکه هیچ تجمعی را اعلام نکرده اند و پرهیز دادن بازنشسته ها از تجمع کردن و کانون های بازنشستگی بی خاصیت با فرسایشی کردن مذاکرات و عدم قاطعیت در این گفتگوها باعث شده اند که تجمعات از تعداد کمی برخوردار باشند. این در حالی است که از تبریز خبر می رسد تعدادی از بازنشستگان فعال دستگیر شده اند، در قزوین بگیر و به بندها سخت تر و گسترش پیدا کرده است. پیامک های هشدار از سوی پلیس سیاسی برای همه بازنشستگان به ویژه کسانی که پرونده های سیاسی در دهه های شصت و هفتاد داشته و حتا در این تظاهرات ها شرکت نکرده بودند، بطور فراوان ارسال می شود.
در اهواز که تظاهرات هر روزه انجام می شود بیش از 500 بازنشسته از فرمانداری به سوی استانداری و بالعکس تظاهرات کردند.
در تهران بازنشسته ها در مقابل کانون بازنشستگان تهران و پارک دانشجو تجمع کردند که با پلیس و پلیس موتورسوار روبرو شدند. پلیس از همه می خواست که به خانه بروند. با این وجود با مراجعه بازنشستگان به کانون و خواستار پاسخگویی مسوولان کانون شدند که آقای عیوضی اعلام می کرد که تجمع نکنید ما پیگیر هستیم و تهدیدهای ضمنی هم بازنشستگان را هم چاشنی حرف هایش کرد.
آنچه به وضوح مشخص است پس از برکناری وزیرکار، موضوع فرسایشی کردن مذاکرات و خسته کردن بازنشستگان و همچنین دستگیری فعالان مجازی و میدانی بازنشستگان در دستور کار قرار دارد. بازنشستگان در این شهرها خود را آماده تجمع در روز آینده می کنند.