علی پاینده، همنوردی دیگر از میان مان رفت!

علی پاینده از جمله همنوردانی بود که عشق به انسانها و طبقه کارگر او را به کوه کشانده بود. به همین دلیل بود که در ساخت جان پناه کارگر برفراز قله توچال در سال 1343همپای گروه کوهنوردان فلزکار ایستاد تا جان پناهی برای کوهنورادن بسازند و جان کسانی را که نمی شناسند را از مرگ نجات دهند. اخلاق انسانی او باعث شد تا با گروه کوهنوردان فلزکار صعودهای مشترکی داشته باشد. او تا پایان عمر عاشق زحمتکشان بود.
جسمش از ما جداست اما یادش در صعودها با ماست.
یادش را در مراسم بزرگداشتش گرامی خواهیم داشت.
دوشنبه 30 تیرماه ساعت 4 و نیم بعدازظهر، مکان مسجدالنبی امیرآباد شمالی
محسن عبدلی، مهدی یزدی، مهین صادقی نژاد، محمدرضا کیا دلیری، مازیار گیلانی نژاد، محمدرضا محمدی
گروه کوهنوردان فلزکار 30 خرداد 1401