کارگران برای شرکت های خلافکار کار نکنند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکار پایپینگ مرادی واقع در پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر به کارگران کمکی با ٢٤ روز کارکرد ٦ میلیون ٥٠٠ هزار تومان حقوق میدهد. در حالی که حقوق کمکی طبق مقررات کمپین ١٢ میلیون تومان برای ٢٠ روز کار است.
کارگرانی که برای پیمانکاری کیانپور شرکت جهانپارس فروردین ماه و اردیبهشت کار کرده اند نه تنها حقوقشان را دریافت نکرده اند بلکه پیمانکاری کیانپور آنان را به شرکت جهانپارس حواله داده و شرکت هم به کیانپور. کارگران مانده اند و جیب خالی و سرگردانی. به این کارگران توصیه می کنیم به بازرسی منطقه ویژه آقای مهندس حاجیان مراجعه کرده مشکل را بگویند و نتیجه را هم به سندیکا اعلام کنند.

کارگران یوسف فرهادی مالک شرکت آسیا‌سالار پیمانکار کشتی سازی صدرای بوشهر نه تنها ٢٠/١٠ را اجرایی نکرده است بلکه عیدی و سنوات را هم از کارگرانش دریغ می کند.
به کارگر جوشکار برق آرگون ۲۲الی ۲۳میلیون تومان به ازای ۲۴روز کار دستمزد می دهد. حقوق اسفند هم تاکنون پرداخت نشده است. به آفای صادق فرهادی فورمن جوش می گوییم شما خودتان روزی کارگر بوده اید پس به کارگران ظلم نکنید.
به دوستانی که با این کارگران در تماس هستند پیشنهاد می کنیم مقررات کمپین ٢٠/١٠ را به این کارگران یادآور بشوند تا آنان نسبت به حقوق خود آگاهی پیدا کرده و زیر بار این بی قانونی ها نروند. ما در آینده ای نزدیک گزارشی از این کشتی سازی را به وزارت کار و بازرسی خواهیم داد.