اعتصاب در پالایشگاه تندگویان تهران!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز 6 تیرماه کارگران اورهال پالایشگاه تهران به دلیل افزایش ساعت کاری و همچنین کمی دستمزد دست به اعتصاب در محوطه پالایشگاه زدند. این کارگران روزی 500 هزار تومان دستمزدشان است در حالی که دستمزد کارگر اورهال از 5/1 میلیون تومان به بالاست.
متاسفانه کارگران پروژه ای که در کرج، تهران، ساوه کار می کنند تلاشی برای اجرای مقررات کمپین 20/10 تاکنون نکرده اند و با این دستمزدهای پایین کار می کنند.