⚜️ شورای کارگری نرخ گذاری⚜️ پوششکاران وپاششکاران پروژه

عنوان: کمپین گروه رنگ وعایق پروژه

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی کارگران عزیز و همکاران گرامی:
متاسفانه در بسیاری از شرکتها و پروژه ها کارگران شاغل رنگ وعایق مورد بی مهری و بی توجهی کارفرماها و پیمانکاران قرار گرفته اند، و با توجه به بخشنامه اداره کار مبنی برافزایش حقوقها و همچنین اعمال قانون کمپین 20/10 برای بسیاری از مشاغل پروژه، مانند گروه پایپینگ، جوشکارها و فیترها، اما همچنان میبینیم که نقاش وسند بلاست کار و عایق کارو دیگر مشاغل گروه رنگ وعایق همچنان با حقوق بسیار کم و برهمان مبنای 24/6 یا 23/7 باید برای کارفرمایان کارکنند و با اینهمه خطر و عوارضی که مواد شیمیایی بر بدن کارگر می گذارد همچنان به حرفه و شغلمان بی توجهی میشود و کمترین حقوقها را برایمان در نظر گرفته اند، بنابر این از این تاریخ اعلام کمپین گروه رنگ وعایق می گردد و از تمامی کارگران گروه رنگ و عایق پروژه ها می خواهیم که برای تحقق خواسته های قانونی خودمان که اعمال قانون 20/10 و افزایش حقوق کارگران شاغل در بخش رنگ وعایق ، (طبق نرخنامه شورای رنگ و عایق که براساس حقوق سال قبل و بخشنامه افزایش 58درصدی سال جدید تنظیم شده)، همگی دست از کار کشیده و در حالت اعتصاب قرار بگیریم. یادمان باشد اتحاد ما رمز پیروزی ماست، و از تاریخ 1401/04/08 هیچکس حق رفتن برسرکار را ندارد و همه در محل درب ورودی شرکتها اعتصاب خواهیم کرد و کسانی که بخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و بجای کارگران اعتصاب کرده سرکارها بروند بدانند که اسامی تمامی آنها درتمام پروژه ها به مدیران گروههای کمپین داده شده و اسامیشان بعنوان خائن گزارش و پخش خواهد شد.

اتحاد رمز پیروزیست
کمپین گروه رنگ وعایق پروژه

⚜️ نرخنامه تیرماه 1401⚜️

۱-نقاش ایرلس.ازروزی 1ملیون تومان به بالا بستگی به کارکرد نقاش
۲-فورمن رنگ از روزی 1/200ملیون تومان به بالا
۳-سندبلاسکار از روزی 1ملیون تومان به بالا بستگی به کارکردش
۴- کمکی سندبلاسکار روزی 750هزار تومان
۵- کمک نقاش روزی 500هزار تومان
۶- قلمکار و رول کار روزی650هزار تومان
۷- سنگزن ازروزی 720هزار تومان
۸- کیوسی رنگ وعایق روزی 1/200ملیون تومان
۹- عایق کاراز روزی1ملیون تومان به بالابستگی به کارکرد
10-ورق کار از روزی 1270تومان به بالابستگی به کارکرد
۱۱- ماستیک کار.ازروزی 700هزار تومان به بالا بستگی به کارکرد
۱۲- شابلون کارازروزی 1/370ملیون تومان به بالا بستگی به کارکرد.

قیمتهای فوق حداقل دستمزد برای هرشغل در یک روز کاری معادل ۸ ساعت می باشد و بستگی به کارکرد نیرو (سرعت و کیفیت) بالاترمیرود.
بدیهی است تا تحقق یافتن خواسته هایمان دراعتصاب خواهیم ماند👊🏻
تیرماه 1401

️ شورای کارگری پوششکاران و پاششکاران پروژه️