برای پیمانکاران بدحساب کار نکنیم!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پیمانکار نوروزی در فراسکو نه تنها حقوق اردیبهشت ماه کارگران را تسویه نکرده است بلکه کارگرانی که در تیرماه از کار کردن برای این آدم بدحساب خودداری کرده اند همچنان بیش از ١٦ میلیون بدهکار است. ایشان به کارگران گفته بود که تسویه حساب را با اردیبهشت یکجا پرداخت می کنم.
نوروزی از زمره پیمانکارانی است که باید به او مدال نامردی داد.
فیلم سخنان بازنشسته شوش دانیال