پیروزی ها و سکوت دولت!

دومین پیروزی سهامداران تامین اجتماعی با امضای تاییدیه کمیسیون تلفیق مجلس توسط ریاست مجلس با فشار بازنشستگان اتفاق افتاد. حال باید دید دولت آیا سکوت خود را در خصوص این مصوبه غیرقانونی اش می شکند و به قانون تمکین خواهد کرد یانه؟

طی ماههای اخیر تلاش های زیادی صورت گرفت تا دولت بپذیرد در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان غیرقانونی عمل کرده است. پای تخته رفتن وزیر کار اخراجی برای ماست مالی کردن مصوبه غیرقانونی دولت نتیجه بخش نبود و با فشار بازنشستگان وزیر کاری که مدعی بود در سال ١ میلیون شغل ایجاد خواهد کرد خود نیز به خیل بیکاران پیوست. (پیروزی اول)

بعد از دوهفته بهانه آوردن رییس مجلس و شانه خالی کردن از وظایف خود بالاخره تاییدیه کمیسیون تلفیق مجلس با اعتراضات هر روزه در اهواز و هفته ای یکبار در دیگر شهرها، رییس مجلس وادار به امضا شد. اما این پایان کار نیست و هنوز به تایید دولت احتیاج دارد. دولتی که بی اعتنا به همه اعتراضات هنوز بر سر مصوبه غیرقانونی اش پافشاری می کند و وزیران و معاون اولش با زدن حرف های ضد و نقیض سردرگمی دولت را نمایان می کنند.

آنچه در این روند از زمان اعلام مصوبه غیرقانونی دولت مشهود است، اینکه نه رییس مجلس و نه رییس دولت و نه حتا قوه قضاییه تمایلی به بهبودی وضع معیشتی زحمتکشان نداشته و بر جراحی اقتصادی که دستش تا آرنج در جیب زحمتکشان فرو رفته و سفره هایشان را تهی تر کرده است، اصرار دارند.

دستگیری بیش از ١٠٠٠ بازنشسته و پرونده سازی برای نزدیک ٥٠٠ نفر از زنان و مردان سپید موی و ارسال بیش از ٣٠٠٠ پیامک هشدار پیامی روشن به زحمتکشان است:

«قانون من هستم و اختیار دارم در همه موارد بالاتر از قانون رفتار کنم»

پاسخ زحمتکشان هم بسیار روشن است:

« تداوم اعتراضات میدانی، زیر فشار گذاشتن نمایندگان مجلس و به جلو هل دادن هیات مدیره های بی خاصیت کانون های بازنشستگی»

با اتحاد پیروزی سهامداران سازمان تامین اجتماعی نزدیک است.