اعتصاب مونتاژکاران همچنان ادامه دارد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با توجه به اعلام کمپین مونتاژکاران و خالی نمودن پروژه ها تا ٥ مرداد، تاکنون ٤٥٠ مونتاژکار در عسلویه به اعتصاب پیوسته و خواستار افزایش دستمزد هستند. با توجه به گزارش های اعلام شده به جز مونتاژکاران اکسیرصنعت در پتروشیمی جم(٢) و فاز ١٤ و ٦ نفری که در پالایشگاه آبادان با حقوق های پایین در سرکار مانده اند بقیه کارگران در اعتصاب هستند. با توجه به مذاکراتی که بین اعتصابیون و مونتاژکاران پتروشیمی دنا و پتروشیمی آپادانا صورت گرفت و این کارگران با حقوق ٢٣ میلیونی سرکار هستند و از اعتصاب معاف شدند.

به این ترتیب فقط حدود ٣٥ نفر به اعتصاب نپیوسته که مذاکره با آنان هم در حال انجام است. در همین حین پیمانکاری بدنام فرجود برای آنکه با این اعتصاب مقابله کند ٣ نفر از همشهریان سرپرست کارگاهش آقای موسوی اعتصاب شکن و بدحساب و بدنام را به خدمت گرفت که با تذکرات به موقع اعتصابیون این افراد نیز به کمپین پیوسته به خانه های خود در شهر همیشه مبارز ایذه برگشتند.

جناب فرجود و سرپرستش خط و نشان کشیده اند که ٢٠ کارگر مونتاژکار اعتصابی شرکت را دیگر به سازه پاد راه نخواهند داد و بلک لیست شان خواهند کرد. به ویژه در تلاشند لیدرهای اعتصابیون را بلک لیست کنند تا در پتروشیمی بوشهر نتوانند کار کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همانطوری که قبلن هم اعلام کرده است از هر اتفاق خوشی که برای دستمزدهای کارگران بیفتد حمایت کرده و از این کارگران نیز حمایت می کند.

به آقای فرجود هم توصیه می کنیم خلافکاری های سرپرستش را تایید نکند چون گرفتار سرنوشت پیمانکار صالحی در تلمبه خانه ٥ بندرعباس خواهد شد که از پروژه های نفت و گاز توسط سندیکا با اردنگی اخراج شد.

حق کارگران را بدهید.

کارگر برادر کارگر