نفرین دوزخیان بر شما!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا امروز ٦ مرداد ” عبدالرضا سمیران نژاد” کارگر زحمتکش شلمچه ای شرکت سکاف بر اثر شدت گرما در محیطی با رطوبت بالا هنگام و صبحدم قبل از ورود به سایت، دم گیت ورودی پالایشگاه آبادان سکته کرده و فوت نمودند.

شرکت سکاف اعلام نموده که غذای مراسم و مبلغ ۱۰میلیون تومان کمک هزینه مراسم کمک خواهد کرد. باید به مدیریت آدمکش این شرکت یادآوری کرد که در قانون نوشته شده است وقتی کار در شرایط خطرناک جریان دارد می بایست توسط افسران ایمنی و مدیریت کار متوقف شده به شرکت بالادستی موقعیت اضطراری اعلام شود. نوش دارو بعد از مرگ سهراب به چه کار آید؟؟

البته مبلغی توسط همکاران جهت کمک به خانواده اش این مرحوم جمع آوری به خانواده تحویل خواهد شد.

کارگران پروژه ای سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ضمن تسلیت به همکاران و خانواده این مرحوم به کارگران یادآور می شویم در شرایط فعلی کار کردن مساوی با مرگ است و می بایست به بازرسی پالایشگاه اعلام شده و خواستار توقف کار با مزد باشید.