نامه بازنشستگان کانون بازنشستگان تهران در مورد تخلفات هیات مدیره کانون به شماره 84234/90/011 به تاریخ 26/5/1401

به نام دادگر

حضور محترم آقای همدانی ریاست کارگری کارفرمایی اداره کا و تعاون استان تهران

با سلام و احترام، با توجه به نامه 85459 به تاریخ 14/4/1401 که در اداره شما ثبت گردیده است، اعلام نمودیم که می بایست در انتخابات پیش رو، اساسنامه کانون بازنشستگان تهران تغییراتی ایجاد و در مجمع عمومی به عنوان دستور جلسه قید شود. متاسفانه هیات مدیره کانون در یک اقدام غیرقانونی اطلاعیه مجمع دور اول به تاریخ 10/5/1401 به روزنامه کاروکارگر داده است که جزو موارد اعتراضی ما بازنشستگان بوده است. در این اطلاعیه هیچ دستور جلسه ای مبنی بر تغییرات اساسنامه ای درج نگردیده است لذا اعلام می کنیم:

1-روزنامه کاروکارگر به هیچ وجه روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد و حتی در تهران اصلا توزیع نمی شود که بتوان اطلاع رسانی درست صورت گرفته باشد. حتی اطلاعیه این مجمع تا روز 23 مرداد در کانون نیز نصب نگردیده و مهمتر از همه به کاندیداها هم اطلاع رسانی نشده است وای به حال اعضای کانون (تخلف اول در خصوص اطلاع رسانی)

2- با توجه به نامه ارسالی شما به کانون در خصوص تغییرات ماده 30 بند 6« سطح سواد می بایست به حداقل دیپلم تغییر یابد» بند 7 «« سابقه کاندیدای عضویت در هیات مدیره به 2 سال تغییر یابد» همچنین در اساسنامه در ماده 30 گنجانده شود که «کاندیداتوری بیش از 2 دوره متوالی امکان پذیر نیست» که متاسفانه در دستور جلسه گنجانده نشده است ( تخلف دوم چون نامه اعتراضی ما را به کانون ابلاغ کرده اید)

خواهشمندیم نسبت به تخلفات بالا رسیدگی و دستورات مقتضی را اعلام و ما را نیز بی اطلاع نگذاشته پاسخ نامه مان را بدهید.

با سپاس از زحمت جنابعالی

جمعی از بازنشستگان عضو کانون بازنشستگان تهران 26 مرداد 1401

این نامه با 30 امضا ارسال گردیده است