بی قانونی پشت بی قانونی!

در حالی که بالاخره دولت مجبور به پذیرش حق قانونی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سایر سطوح شد، با خبر شدیم بازنشستگان دستگیر شده اهوازی آقایان: ناصر سعیداوی، محمد زمان کامروا، مراد ظهرابی، جهت آخرین دفاعیات به شعبه سیزده بازپرسی دادسرای انقلاب اهواز احضار شدند. این افراد که با پانزده بازنشسته دیگر در اهواز دستگیر شده بودند قرار است با وکالت خانم فرزانه زیلابی، دختر شجاع زحمتکشان در دادگاه از خود دفاع کنند.

در جریان «بی قانونی علیه قانون» که بازنشستگان سراسر کشور مجبور به تلاش برای اجرای قانون بودند، برای بیش از هزار بازنشسته پرونده سازی شد و بسیاری دیگر به دادگاه و پلیس سیاسی برده شدند.

با توجه به اجرای قانون و خلاف بودن نظر دولت در رابطه با مصوبه شورای عالی کار، نه تنها هیات دولت و معاون اولش، بلکه پلیس سیاسی و پرونده سازان باید از کار خود عذرخواهی کرده و همه پرونده ها و احکام صادر شده علیه بازنشستگان را لغو کنند.

ما ضمن حمایت از برادران و خواهران خود در سراسر ایران به ویژه برادران اهوازی، خواستار آزادی بازنشستگان و حذف پرونده های این عزیزان هستیم.

بازنشستگان فلزکارمکانیک

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

بازنشستگان مستقل بابل

بازنشستگان مستقل رامهرمز

اول شهریور ١٤٠١