یاد روح اله شمس کارگر شرکت داروسازی ارسطو ساوه گرامی!

در سال گذشته روح اله شمس کارگر شرکت داروسازی ارسطو پس از ١١ روز در کما بودن، در گذشت. انفجار راکتور این شرکت باعث مرگ این کارگر گشته بود هر چند که در این شرکت سال ١٣٩٩ نیز انفجار راکتور روی داد که سبب کشته شدن یک کارگر تولید جوان شد.

آنچه مایه تاسف می باشد سودورزی مالک کارخانه است که باعث جانباختن این کارگران شده است. روح اله شمس کارگر شرکت داروسازی ارسطو یکی از کارگران علاقمند سندیکایی و بسیار خوش اخلاق کارخانه بود که بیش از ١٠ سال در قسمت تولید کار می کرد و از او یک پسر به یادگار مانده است.

آنچه مایه شرم باید برای مالک کارخانه باشد این است که هیچ کمکی جز مبلغ ناچیز ٣٠ میلیون تومانی به خانواده این کارگر از سوی کارخانه داده نشده است و پسر ١٠ ساله او به بیماری افسردگی دچار گشته است.

نفرین ابدی بر سیستم سرمایه داری که جان انسان ها برایش ارزش ندارد و نفرین همه دوزخیان بر مالک کارخانه که مسبب اصلی این حادثه است.

از همه دوستان سندیکایی فلزکارمکانیک در ساوه می خواهیم همچنان پشتیبان این خانواده باشند.