شرکت کیسون هنوز هم به خلافکاری هایش ادامه می دهد!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، پتروشیمی دنا واقع در عسلویه به پیمانکاری شرکت کیسون هنوز حقوق فروردین، تیرماه، مرداد را به کارگرانش پرداخت نکرده است. با آنکه کارگران بارها به مدیران شرکت اعلام کرده اند که دستشان خالی است و نیازمند حقوق شان هستند در عوض کیسون کارگران را به مرخصی اجباری می فرستد تا هر گاه که دلش خواست حقوق کارگران را پرداخت کند. این مرخصی ها بدون تاریخ هستند و معلوم نیست دوباره کارگر را به کار آیا دعوت کنند یانه؟

بارها سندیکا به کارگران گفته تا تسویه حساب نکردید از کارگاه بیرون نیایید چون کارفرما می تواند برایتان گربه رقصانی کند و شما هم دستتان به جایی بند نیست.

دوستان کارگر پروژه ای می توانند در اینگونه مواقع به آقای حاجیان بازرس منطقه ویژه مراجعه کنند و بگویند از طرف گیلانی نژاد نماینده کارگران پروژه ای آمده اند و سپس به ما خبر بدهند تا پیگیری کنیم.