گزارشی از دیدار با مسوولین نفت و گاز!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بیش از 20 نماینده کارگران سکوهای گازی پارس جنوبی امروز 20 شهریور از ساعت 8 صبح با ایستادن در مقابل شرکت ملی نفت به دیدار مسوولین نفت و گاز رفتند. در این دیدار اعتراضی که نماینده کارگران پروژه ای مازیار گیلانی نژاد نیز آنان را همراهی می کرد خواسته های خود را به مسوولین نفت و گاز از جمله آقای کاظمی مسوول مالی، اعتمادی، متجلی بیان کردند.
1-اضافه کاری 60 ساعت محاسبه شود
2- مبلغ ایاب ذهاب توسط شرکت داده شود و در صورت امکان برای صرفه جویی در وقت بلیط پرواز گرفته شود
3- پایه سنوات طبق اداره کار محاسبه شود
4- بک پی سر هر ماه با حقوق محاسبه شود تا در بازنشستگی تاثیر مثبت داشته باشد
5- طرح طبقه بندی مشاغل به گونه ای محاسبه شود که کف حقوق دریا از سقف خشکی بیشتر باشد.

کارگران در جلسه گفتند:«کارفرمای مادر «شرکت نفت و گاز پارس» است؛ آیا این شرکت نباید بر عملکرد پیمانکاران زیرمجموعه‌ی خود و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نظارت کند؛ صدها کارگران پیمانکاری سکوهای گاز، از حق و حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند؛ با اجرای طرح طبقه‌بندی انگیزه و نشاط به سکوها بازمی‌گردد؛ این عادلانه نیست که در شرایط سخت کار کنیم و از طبقه‌بندی محروم باشیم. ما کارگران سکوهای گازی پارس جنوبی بعد از گذشت سال‌ها هنوز چشم به راه اجرای عادلانه طرح طبقه بندی مشاغل هستیم و وعده‌های داده شده توسط مسئولین در خصوص اجرای صحیح این طرح محقق نشده است!»
مسوولین نفت و گاز از کارگران مهلت یکماهه خواستند تا موارد را بررسی و به آنان اعلام کنند. در این دیدار گیلانی نژاد گفت: «وقتی نیروها کیلومترها می کوبند تا به اینجا بیایند به این معنی است که خواسته های آنان برای نفت و گاز اهمیت ندارد. برای رفع مشکلات کافی است مسوولین نفت و گاز به محل کارگران بروند تا هم رنج آنان را در دمای 60 درجه حس کنند و هم بهتر با مسایل کارگران برخورد کنند»
بعد از این دیدار کارگران به محل کار خود بازگشتند.