پیروزی های کوچک مقدمه پیروزی های بزرگ!

با تحمیل اجرایی کردن قانون افزایش سایر سطوح به دولت، وقت آن رسیده که هیات مدیره های کانون های بی خاصیت را که سالهاست در کانون ها به بی عرضگی مشغولند را بیرون بیاندازیم. در این راستا در انتخابات کانون تهران کارهای خلاف اساسنامه ای زیادی طبق سالهای گذشته صورت می گرفت که با نامه نگاری های متعدد و پیگیری های بازنشستگان تهرانی هیات مدیره کانون عقب نشسته و به شدت نگران انتخابات این دوره کانون تهران می باشند. این دغلکاران که حتا از دادن اساسنامه کانون به اعضا خودداری می کردند با پافشاری و پیگیری بازنشستگان مجبور شدند اساسنامه را در ١٢ شهریور بالاخره در سایت کانون بگذارند. سایتی که هر ساله بازنشستگان می بایست هزینه هایش را بدهند. در قدم بعدی هیات مدیره مجبور شد اسامی کاندیداها را هر چند با تاخیر ولی با حروف الفبا نه به صورت مهندسی بر روی تابلو اعلانات بگذارد. هیات مدیره کانون که مجبور شده برای تخلفات خود بارها به اداره کار شهرستان تهران بروند قول داده اند که مانع تبلیغات سایر کاندیداها نشوند. این پیروزی ها کوچک است اما مقدمه پیروزی بزرگتری است:

الف) ٢ دوره ای شدن حضور در هیات مدیره ب) سطح سواد اعضای هیات مدیره کمتر از دیپلم نباشد

با این اقدام حداقل نصف بیشتر هیات مدیره های بی عرضه از حضور در هیات مدیره منع خواهند شد.

با حضور در انتخابات کانون تهران و رای به بازنشستگانی که افزایش حقوق سایر سطوح را در میدان رقم زدند بی عرضه ها را از هیات مدیره کانون بیرون کنیم.

هیات تحریریه پیام سندیکا