اعتصاب در ماهشهر!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٧ شهریور کارگران پروژه ای مخازن کروی ماهشهر به پیمانکاری کیوانی دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب که در محوطه شرکت شکل گرفته و تاکنون پاسخی از مدیران شنیده نشده است در اعتراض به عقب افتادن حقوق ها از مرداد تاکنون و پرداخت ٣ مرحله ای حقوق تیرماه بوده است. این کارگران می گویند:« وضعیت افتضاح غذا و خوابگاه و تایم زیاد کاری و پرداخت نکردن به موقع حقوق» عامل اصلی این اعتصاب می باشد.

کارگران باید تلاش کنند تمامی موارد قانونی کمپین ٢٠/١٠ را در شرکت خود اجرایی کنند.