کارگران پروژه ای را آزاد کنید!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ١٢ کارگر دستگیر شده در سایت ١ پتروشیمی بوشهر بیش از ٣ روز است که در بازداشت به سر می برند. نیما غلامی، رسول نوروزی، حسین سلحشور، رضا کوراوند، امید کوراوند، امین علیزاده، آرمان کاوسی، اصلان سواری، حسن احمدی، صمد رفیعی، ساسان رفیعی و معصومی، اسامی کارگران پروژه‌ای بازداشت شده است.

واقعیت این است که از یک طرف بر اثر بی‌عدالتی اجتماعی برآمده از فساد، گرانی و از سوی دیگر باز گذاشتن دست پیمانکاران طماع توسط شرکت نفت و عدم بازرسی مرتب دستگاه بازرسی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی ظلم مضاعفی به کارگران پروژه ای روا داشته می شود. عقب انداختن حقوق ها بیش از دو ماه، رد کردن لیست کارگران متخصص به عنوان کارگر ساده و به جیب زدن حق بیمه این کارگران و کلاه گذاشتن بر سر تامین اجتماعی و شرایط سخت زیستی و ناگوار کارگران پروژه ای در پروژه ها، نهادینه شدن اجرای برنامه‌های نئولیبرالی اقتصادی و آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور، آسیب های جدی به معیشت کارگران زده و جو بی اعتمادی در جامعه را باعث گردیده است. مدت‌هاست که امنیت ملی و امنیت اقتصادی-اجتماعی به‌شدت ضعیف و در معرض خطر قرار گرفته است. اکثر مردم ایران، یعنی طبقهٔ کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان شهر و روستا، به ‌درستی هم نگران وضعیت معیشت خود و هم نگران آیندۀ خود و کشورند. اکثر مردم شاهد وخیم ‌تر شدن وضعیت فلاکت‌ بار اقتصادی، نبود یا کمبود خدمات اجتماعی و بی‌ثباتی اجتماعی‌اند.

امنیت ملی در صورت داشتن زندگی شایسته و کوتاه شدن دست مفتخوران بدست می آید. امنیت ملی را نه آقازاده ها و مسوولین خطاکار بلکه کارگران و محرومین جامعه حفاظت خواهند کرد، که می کنند.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران از مسوولین پتروشیمی بوشهر می خواهد با مراجعه به دستگاههای مربوطه، آزادی کارگران را موجب شوند. از آقای جعفرزاده سرپرست شرکت سازه پاد که شبانه روز به دنبال آزادی این کارگران است سپاسگزاریم و امیدواریم هرچه زودتر این کارگران به سرکار خود بازگردند.