یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سدیکا امروز ٦ آذر جمعی از بازنشستگان متحد تهرانی در مقابل کانون بازنشستگان تهران تجمع کرده خواهان پاسخگویی هیات مدیره در مورد خواسته های عقب افتاده شدند. آنها پلاکاردهایی را همراه داشتند که از خواسته هایی چون : «چرا با بیمه آتیه سازان قرارداد بستید؟؟»« ٢٥ درصد همسان سازی معوقه سال٩٩ چه شد»«عیدی بازنشستگان مانند کارگران ٢ ماه باید باشد»«هیات مدیره کانون چرا در مورد خواسته های بازنشستگان بیکار نشسته است». از هیات مدیره کسی برای پاسخگویی بیرون نیامد.

با حضور بازنشستگان دیگر، خبرنگاران قلابی هم پیدایشان شد و با گرفتن عکس تلاش کردند جمع را ترسانده به این تجمع خاتمه بدهند. این تجمع ساعت ١٢ خاتمه یافت.