پیام سندیکا، شماره ١١٦ آبان ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ١١٦/ سال یازدهم/ آبان ماه ١٤٠١ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص١

گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص ٥

حال و روز کارگران پروژه‌ای جنوب زیر سایه پیمانکاران ص٢١

به مناسبت خیزش کارگران پروژه ای! ص٢٦

به مناسبت سالروز تصویب قانون کار! ص٢٩

اتاق بازرگانی و اصلاح قانون کار! ص٣١

پیکرها بر خاک، آرمان ها برپاست! ص ٣٢

چرا سندیکاهای کارگری برای طبقه کارگر اهمیت دارد؟ ص ٣٧

استاندارد جهانی برای خانه‌دار شدن ص ٤٣

تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص ٤٤

مقاوله نامه ٨٧ آزادی سندیکاها ص ٤٦

استفاده از اقتدار و نتایج آن! ص ٤٨

جولیان آسانژ ص ٤٩

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.