پدیده ای به نام واردات و نابودی اقتصاد

افزایش 150 درصدی واردات لاستیک خودرو در حالی صورت می گیرد که 2 میلیون حلقه لاستیک تولید داخلی در انبار ها خاک می خورد.لاستیک های وارداتی هم بی کیفیت و هم غیر استاندارد هستند. ورود این لاستیک به بخش حمل و نقل نگرانی هایی را هم در صنعت حمل و نقل و هم در میان رانندگان رقم زده است. رانندگان می گویند باید بعد از این شاهد حوادث ناگوار رانندگی باشیم. این درحالی است که کارخانه های لاستک سازی همچون ایران تایر و دنا به دلیل فروش نرفتن لاستیک هایشان در رکود بسر می برند. در سالهای اخیر به دلیل پرداخت نشدن ماهها حقوق کارگران ایران تایر هم اعتراضاتی کارگری را دامن زده است و هم اخراج کارگران افزایش یافته است

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک