بدرود رفیق تلاشگر، بدرود!

مهدی صادقی هفشجانی کارگر جوشکار روز پنجشنبه به دلیل سودجویی کارفرما طی حادثه ای همکاران خود را تنها گذاشت.

مهدی صادقی یکی از رهبران فعال کمپین ٢٠/١٠ بود که برای اجرایی شدن مقررات کمپین در اعتصاب سال گذشته سر از پا نمی شناخت و جان بر کف برای افزایش حقوق می کوشید. زحمات او و سایر رهبران کمپین ٢٠/١٠ باعث شد تا کارگران به قدرت خود پی برده چون تنی واحد برای بهبودی وضعیت خود بکوشند. اگر امروز کارگران جوشکار برای ٢٠ روز کار ٤٥ میلیون تومان دستمزد می گیرند باید قدردان این رهبران کارگری باشند.

پیکر مهدی صادقی روز پنجشنبه به شهرکرد انتقال پیدا کرد و امروز در زادگاهش هفشجان آرام گرفت. خیل عظیم بدرقه کنندگان، نشان از شخصیت والای کارگری و محبوبیتش در میان کارگران بود.

مهدی جان سودجویی کارفرمایان را به زودی خاتمه خواهیم داد تا همسرانی داغدار و فرزندانی یتیم دیگر برجا نمانند. تسلیت ما به خانواده همیشه سربلند صادقی کمترین التیام است. کوشش های تو از یاد کارگران جوشکار پروژه ای هرگز فراموش نخواهد شد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٥ آذر ١٤٠١