*آیا عزای عمومی چاره ساز است؟

حادثه تلخ آتش گرفتن خودروی کارگران سردخانه بروجن در مورخه ۲۱ آذر و کشته شدن ۵ کارگر و وخامت حال ۳ کارگر دیگر، همه کارگران را در غم بی پناهی فرو برد.
اعلام عزای عمومی در شهر بروجن آیا از حوادث بعدی در این خصوص جلوگیری خواهد کرد؟ آیا فرمانداری که اعلام عزای عمومی می کند، نباید به وظیفه حفظ جان شهروندان خود، ورود کرده و مقصران را تنبیه کند؟ فرماندار نباید به مدیران کارخانه ها اعلام کند که خودروهای سرویس کارگران باید استاندارد باشد؟!
آیا از اداره کار محل پرسیده است که چگونه بازرسان کار وجود کپسولهای گاز در خودروها را نادیده می گیرند؟!
هنوز از غم این کارگران فارغ نشده ایم که سرویس کارگران پتوی لیلیان یزد در ۳۰ آذر ماه تصادف کرده و ۸ نفر مصدوم بجا می گذارد.
تا وقتی سیستم مافیایی بر وزارت کار حکم فرما باشد باید چشم بستن بخش بازرسی وزارت کار را شاهد باشیم.

هیأت تحریریه پیام سندیکا