انتشار فصلنامه امید، نشریه بازنشستگان تامین اجتماعی

فصلنامه امید، نشریه بازنشستگان مستقل و متحد (تهران – قزوین – رامهرمز – رشت – بابل ) شماره ١٥ پاییز ١٤٠١ بصورت تک برگی منتشر شد. در این شماره می خوانیم:

١- ما و انتخابات کانون های بازنشستگی ص١

٢- درمانی که قرار بود برای بیمه شدگان رایگان باشد ص١

٣- راهکارهای بازنشستگان برای کسب حقوق خود ص٢

٤- وضعیت سازمان تامین اجتماعی و عدم پرداخت بدهی ها توسط دولت ص٣

٥- اهمیت تحرک بازنشستگان و سالمندان ص٣

6- اعتراض به خصوصی سازی بانک رفاه کارگران ص ٤

٧- شعر « مانده ایم » ص٤

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید