یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٤ دیماه بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در اعتراض به بی عرضه بودن هیات مدیره کانون تهران در مقابل آن تجمع کردند. این بازنشستگان در هوای سرد و بارانی دست نوشته هایی در دست داشتند که در آنها نوشته شده بود:« خطر ورشکسته سازی سازمان تامین اجتماعی جدی است»« هیات مدیره کانون ها به دلیل اینکه چند دوره است که در مسند کانون ها هستند قادر به جلوگیری از فقیرتر شدن بازنشستگان نیستند و باید بطور دست جمعی استعفا بدهند»« ما با دلار خرید می کنیم ولی با ریال به ما حقوق می دهند»«درمان رایگان و کامل طبق ماده ٥٤ (الزام درمان سازمان تامین اجتماعی) و ماده ٢٩ قانون اساسی حق ماست، ما بیمه تکمیلی نمی خواهیم»« بازنشسته به پا خیز برای رفع تبعیض»

بازرس کانون آقای رجبی به میان تجمع کنندگان آمده و تلاش داشت به تجمع خاتمه دهد که از او پرسیده شد:« در این دو ماه عملکرد کانون چه بوده ؟ چرا فعالیت های خود را در سایت کانون نمی گذارید؟ از حقوق ما برداشته برای سایتی که به روز نیست هزینه می کنید که چه بشود؟» که ایشان از میان بازنشستگان به داخل کانون رفت که جمعی از معترضین به دفتر هیات مدیره رفتند. عیوضی، دهقان کیا، صادقی تلاش کردند با حرف های بی سروته معترضین را خاموش کنند که بازنشستگان گفتند:« آخر سال شده و هنوز ٢٥ درصد همسان سازی سال ١٣٩٩ مانده، تورم امسال ٤٥٠ درصد است و دولت می خواهد با ٢٠ درصد موضوع مستمری ها را ماست مالی کند، بیمه تکمیلی ١٢٠ درصد گران شده ولی هیچ خدماتی به ما داده نمی شود، بعد شما اینجا جلسه می گذارید که چه بشود؟» در پاسخ آقایان گفتند که:« از علی خدایی دعوت کرده ایم که در مورد افزایش حقوق ها جلسه ای با هم داشته باشیم، در مورد ٢٥ درصد همسان سازی هم سعی می کنیم تا آخر سال موضوع را اجرایی کنیم، در مورد بیمه تکمیلی هم قصور کرده ایم اما این دلیل نمی شود شما هر هفته در اینجا جمع شوید» بازنشستگان پاسخ دادند تا اجرا شدن خواسته ها هر هفته به خانه خودمان خواهیم آمد اگر شما ناراحت هستید استعفا بدهید بروید.