مافیای واردات بر علیه تولید!

رییس انجمن صنفی حمل و نقل ریلی:« سفارش خرید واگن مسافربری از چین و اروپا انجام شده است» خبرگزاری ایلنا ٣٠ آذر

این خرید ها در حالی انجام گرفته است که واگن سازی های تهران و اراک در بیکاری بسر می برند و هر ساله بخشی از کارگران خود را از دست می دهند. مافیای خیانتکار لانه کرده در دولت برای آنکه صنعت ایران را نابود کند دست به هر کاری می زند از ورشکسته کردن تامین اجتماعی با غارت منابع آن تا خشونت ورزی در خیابان های شهر و یا واردات خودرو و واگن و سایر محصولات.

نزدیک به ١٢٠٠ واگن قطار در ایران در حر کت اند که هنوز به ٣٠٠ واگن اضافه نیازمندیم و باید تهیه شود و ٤٠٠ واگن دیگر هم نیاز به تعمیرات اساسی و یا خارج شدن از چرخه خدمات دهی هستند. برای ٧٠٠ واگن ذکر شده نه تنها سه شیفت کار کارگران کارگران واگن سازی اراک و تهران برای ٢ سال نیاز است بلکه این کارخانه ها باید دست به استخدام کارگر ورق کار، جوشکار، برق کار، مونتاژ هم بزنند که باز هم برای تهیه و بازسازی و ساخت این ٧٠٠ واگن کافی نیست و باید این کارخانه ها توسعه انسانی و ماشین آلاتی هم داشته باشند که حداقل به ٢٠٠٠ کارگر نیاز است. این یک بخش از موضوع است موضوع دیگر این است که به جای اینکه ورق های تولیدی ذوب آهن با قیمت پایین به کشورهای دیگر صادر شود در همین کشور ما می تواند به واگن تبدیل شود.

پرسش اینجاست چرا کارگر ایرانی باید بیکار بماند و صنعت واگن سازی تعطیل شود ولی مافیای لانه کرده در دولت دست از واردات صنعتی که می توانیم خود تولید کنیم، بر نمی دارد؟