خیانتکاران را مجازات خواهیم کرد!

طبق گزارشی که قبلن در مورد جان باختن سعید صادقی از رهبران کمپین ٢٠/١٠ جوشکاران هفشجان منتشر کردیم اطلاعات جدیدی در مورد این عزیز از دست رفته به دستمان رسید.

سعید صادقی در یک شرکت پیمانکاری که زیر مجموعه شرکت نیرو گستر است در خط لوله ایرانشهر کار می کرد. در روز حادثه نه نوار زردی محل جابجایی لوله ها را هشدار باش داده بود و نه افسران ایمنی مربوطه در محل کار خود بودند. سعید صادقی که به محل کار خود می رفته است یک لوله از سابیون رها شده به روی پاهایش می افتد و بعد از ٤٥ دقیقه دومین لوله از ارتفاع رها شده بر سرش آوار می گردد. متاسفانه در این ٤٥ دقیقه هیچکسی در محل نبوده تا به فریادهای کمک او پاسخ دهد. در این حادثه کارفرما شرکت نیرو گستر مقصر اصلی است که دستگاه سابیون را که مشکل فنی داشته به کار گرفته است. مقصر دوم راننده که با «واکی تاکی» محل را بررسی نکرده و مقصر سوم افسران ایمنی هستند که به وظایف خود عمل ننموده و در محل کار خود غیبت داشته اند و جابجایی لوله ها به راننده محول کرده اند.

کارفرما پس از حادثه دستگاه سابیون خراب را از محل به نزدیکترین روستا برده و مخفی می کند و فردای حادثه برای پر کردن فرم حادثه کار با بازرسین وزارت کار به محل حادثه می آیند دستگاه سایبون بدون نقص را در محل می بینند و رفیق جان باخته ما را مقصر اعلام می کنند. طبق اعلام دوستان حاضر در محل، راننده سابیون با گرفتن ٥ میلیون فعلن مخفی است. مسوولین برای آنکه حادثه را ماست مالی کنند سعید صادقی را شهید اعلام کرده اند.

سعید صادقی در چند سال اخیر بارها رتبه اول جوشکاری در ایران را به خود اختصاص داده بود و کسی نبود که قوانین محیط کار را نداند.

آنچه برای سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران مهم است این موضوع است که چرا این حادثه کار توسط کارگران پوشش خبری داده نشده است؟ چرا کارگران همکارش اجازه داده اند یک چنین برگ حادثه خیانت باری نوشته شود؟ چرا دست به اعتراض و حتا سوگواری نزده اند؟ این رسم همه کارگاههای کارگری است که اگر کارگری حتا به مرگ طبیعی می میرد برایش مراسم می گیرند چه برسد به یک چنین حادثه ای آن هم برای یکی از رهبران کمپین ٢٠/١٠. متاسفانه رفقای ما در هفشجان هم برخورد مناسبی با این حادثه نکردند که مایه تعجب است.

سندیکای کارگران فلزکارمانیک ایران اعلام می کند که از خون سعید صادقی چشم پوشی نکرده تا معلوم شدن ابعاد قضیه، پیگیری های لازم را خواهد کرد و مقصرین را توسط کارگران مجازات خواهد نمود. تا درس عبرتی شود برای خیانتکاران.