رکوردها و بی حقوقی کارگران ایران خودرو!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، آقای خطیبی مدیرعامل کارخانه به جای آنکه کیفیت محصولات ایران خودرو را بالا ببرد تمام تلاشش این است که آمار سالیانه تولید خودرو را امسال بشکند که تاکنون موفق بوده و تا آخر آذرماه ٤٦٠ هزار خودرو بی کیفیت روانه بازار نموده است. البته این کار میسر نمی شد مگر با استثمار کارگران و فشار کاری بی حد با اعلام کردن کار در روزهای جمعه. با آنکه فعالان کارگری با این موضوع مخالفت کرده و به مدیریت گفته اند که قول خود مبنی بر طبقه بندی مشاغل، روز جمعه تعطیل، افزایش حقوق ها را از یاد برده است.

در حال حاضر کارگران ایران خودرویی با ١٥ سال و بیشتر سابقه کار، ١٢ میلیون تومان حقوق می گیرند و ماهانه ٦٠ ساعت اضافه کاری اجباری را هم تحمل می کنند تا دریافتی شان با ٤٠ ساعت اضافه کاری که با تلاش خود از مدیریت گرفته اند به ٢٢ میلیون برسانند. مدیریت بعد از اعتصاب کارگران ایران خودرو در تبریز، قول داد دریافتی کارگران را اضافه کرده و طبقه بندی را نیز اجرایی کند. متاسفانه مدیریت برای آنکه کلاه بر سر کارگران بگذارد فقط مزایایی چون بن خواربار مناسبت ها را (گوشت، برنج، روغن…) را فعلن بطور هر ماهه به کارگران می دهد و مبلغ رکورد را به ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تومان افزایش داده است. خبرها حاکی از آن است که مدیریت قصد اجرای طبقه بندی مشاغل را ندارد، چرا که امسال ٢ هزار بازنشسته دارد و اگر قرار بر طبقه بندی باشد آن را برای سال آینده انجام خواهد داد. یعنی حق ٢ هزار کارگر بازنشسته را می خواهند پایمال کنند تا کارگران بازنشسته با حقوق کمتری بازنشسته شوند. این دغلکاری از یاد کارگران نخواهد رفت و نفرین دوزخیان را برای این مدیریت آرزومندند.

نظر سندیکا این است که به جای نفرین دوزخیان، کارگران باید همت کرده حق خود را مطالبه کنند.