وزارت کار نماد بی مسوولیتی کامل!

در تاریخ ٢٠ دیماه وزیر کار طی سخنانی منتشره در خبرگزاری ایلنا اعلام کرد:« در افق ١٤٠٥ منابع صندوق تامین اجتماعی و کشوری، کسری ٧٥٩ همت (٧٥٩ هزار میلیارد تومان) خواهد داشت. در سال ١٤٠٠ ورودی به صندوق ٢٥٣ همت و مصارف ٣٧٥ همت بوده است» که به معنای ورشکستگی کامل صندوق تامین اجتماعی خواهد بود. آنچه به عنوان نماینده ٢٠٠٠ کارگر پروژه ای شاهد آن هستم این است که وزارت کار و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی به عمد خواهان ورشکسته شدن صندوق درمان و خود سازمان تامین اجتماعی هستند.

اینجانب مازیار گیلانی نژاد در تاریخ ٩ خرداد طی نامه ای به شماره دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی 81542646 به رییس سازمان تامین اجتماعی اعلام کردم:« در جلسه ١٠ اردیبهشت ١٤٠١ با مدیر منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس جنوبی با حضور آقای حاجیان بازرس منطقه ویژه و یک شرکت پیمانکاری مشخص شد که پیمانکاران در زمان تنظیم لیست بیمه شغل کارگران متخصص را کارگر ساده نوشته و حق بیمه یک کارگر ساده را واریز می کنند. در حال حاضر کارگران متخصص اعم از جوشکار، فیتر، داربست بند، … حقوق ماهانه ای بیش از ٢٠ میلیون تومان دریافت می کنند که حق بیمه آنان می بایست بطور متوسط بیشتر از ٥ میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی واریز گردد، که واریز نمی شود. در سایت ١ پتروشیمی بوشهر فقط ٥ هزار کارگر کار می کنند که ماهیانه می توانند حداقل ٣٠ میلیارد تومان برای سازمان ورودی داشته باشند. اگر بازرسان شما کمی سختگیرانه تر این موضوع را بررسی کنند بی تردید سازمان در سراسر کشور دریافتی خوبی خواهد داشت که از ورشکستگی نیز رها خواهد شد»

در ضمیمه نامه نام تعدادی از پیمانکاران متخلف را نام بردم. با توجه به اینکه هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفت مجددن در تاریخ ١١ مرداد نامه ای به شماره دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی 83802710 ارسال کرده و از اداره کل وصول مطالبات حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خواستم موضوع را بطور جد تعقیب کنند.

امروز ٢٤ دیماه هنوز هم پیمانکاران به تخلفات بیمه ای خود در سراسر منطقه عسلویه و ایران ادامه داده و حق بیمه کارگران را دزدیده و سازمان تامین اجتماعی هم ناظر این دزدی از کارگران و سازمان تامین اجتماعی است. اینکه وزیر کار و بازرسانش و بازرسان سازمان تامین اجتماعی در وصول حق بیمه کوتاهی عمدی می کنند شکی نیست و بی تردید درآمدهای سازمان کاهش می یابد و با این برنامه باید صندوق ورشکسته شود و تقصیر آن متوجه شخص وزیران کار و روسای سازمان تامین اجتماعی و بازرسانشان است.

اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار و بازرسان شان وظایف خود را درست انجام دهند و هر کارگری که مشغول به کار است را در لیست بیمه گنجانده و کارفرمایش را جریمه کنند بی تردید درآمدهای سازمان بیش از ٢ برابر مخارج آن خواهد شد.

مازیار گیلانی نژاد ٢٤ دیماه ١٤٠١