بازنشستگان مستقل ناراضى هستند!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، امروز ٢٦ دیماه جمعی از بازنشستگان مستقل که برای پیگیری خواسته های خود به کانون بازنشستگان تهران رفته بودند با آقای علی دهقان کیا روبرو شدند و گفتگوهایی بین معترضین و ایشان در گرفت.

دهقان کیا در صحبت های خود اعلام کرد که کارهای بسیاری انجام شده است اما توان ما از این بیشتر نیست در ضمن ٦٧ درصد بانک رفاه به مالکیت دولت در آمده است و از این به بعد نه تنها سودهای حاصل از درآمد این بانک به دولت تعلق خواهد گرفت بلکه سازمان تامین اجتماعی هم دیگر نمی تواند برای معوقاتش از بانک رفاه درخواست کمک داشته باشد. در مورد برگزاری جلسات عمومی در سالن کانون هر ماه یک بار نیز، اعلام کرد چنین کاری فعلن مقدور نیست. از بازنشستگان مستقل درخواست داشت تا در فضای مجازی به هیات مدیره «بی عرضه» نگویند چون بالاخره نماینده بازنشستگان در مذاکرات هستند و شان آنان را پایین می آورد. ایشان اعلام کردند که دولت در خصوص اجرای ٣٨ درصد افزایش مستمری های سایر سطوح با این آقایان شرط کرده است که بعد از گرفتن ٣٨ درصد حق پیگیری گرفتن همسان سازی و بانک رفاه و سایر مسایل بازنشستگان را نباید داشته باشند.

بازنشستگان پرسیدند که چرا سایت کانون را به روزرسانی نمی کنید که بازنشستگان مطلع شوند. چرا پنهان کاری می کنید و جوابیه های وزارت کار و دولت را به درخواست های بازنشستگان در سایت نمی گذارید تا معلوم شود شما چکار می کنید. در ضمن شما تخلفات بیشماری دارید شما فکر می کنید که ما انتخابات ندیده هستیم؟ شما چرا در انتخابات بیلان مالی و بیلان کاری را اعلام نکردید؟ چرا باید اتاق بازرگانی در مورد قانون کار جلسه بگذارد و شما سکوت کنید؟ شما و دولت می گویید شستا و سازمان تامین اجتماعی ورشکسته است مدیران بازنشسته گروه ما می توانند این کارخانه های زیان ده را مدیریت کنند و به سوددهی برسانند بعد از سودرسانی شما به این مدیران حقوق بدهید اگر هم ضرری دادند از حقوق بازنشستگی شان ضرر را کم کنید. درثانی تصور ما از نماینده بازنشستگان این است تا به رسیدن خواسته ها، رختخوابش را پشت در مجلس بیندازد. این پیگیری هایی که شما می کنید تا زمانی که به نتیجه نرسد مثال کارمندی است که فقط برای گذاران وقتش به اداره می آید.