حق کارگران با تهدید حل نمی شود!

بعد از آنکه کارگران رسمی نفت اعلام تجمع برای روز ٢٧ دیماه را اعلام کردند متاسفانه نیروهای امنیتی و حراست به دنبال تهدید و حتا دستگیری کارگران فعال برآمدند. این در حالی است که شبکه نفت و گاز در این روزهای سرد زمستان با چالش روبرو است و می بایست از همه توان نیروهای کارآمد برای رفع مشکل گاز رسانی استفاده نمود و مدیران جامعه برای این معضل گرد هم آیند که متاسفانه شاهد این برخورد های غیر عقلانی از سوی مدیران شرکت نفتی امنیتی هستیم.

ما ضمن حمایت از این برادران و محکوم کردن رفتار غیرقانونی مجلس و دولت در برآورده نکردن خواسته های این برادران به ویژه در خصوص اجرایی نشدن ماده ١٠ ، هشدار می دهیم هرگونه برخوردهای قهرآمیز با این عزیزان را بر نمی تابیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٢٦ دیماه ١٤٠١