پیام سندیکا، شماره ١١٨ دی ماه سال ۱۴۰۱منتشر شد!

ماهنامه نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ١١٨/ سال یازدهم/ دیماه ۱۴۰۱ در ایران بصورت چاپی و الکترونیکی منتشر شد.
در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری ص١
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور ص١١
مبارزه کارگران ارکان ثالث نفت با مافیا! ص١٨
یکشنبه های اعتراضی همچنان ادامه دارد! ص٢١
چرا دانمارک شادترین کشور جهان است؟ ص٢٦
رخداد، کوششی جمعی در زمینه ی سیاسی ص٢٧
وزیر اقتصاد علیه بازنشستگان! ص٢٨
مصاحبه مازیار گیلانی‌نژاد با خبرگزاری کارگری ایلنا ص٢٩
مافیای واردات بر علیه تولید! ص٣۰
خط فقر و حداقل حقوق کارگران! ٣١
نتایج عمل به سیاست های نئولیبرالیسم! ص٣٣
ونسان ونگوگ ص٣٤
پرويز شهرياری ص٣٥
تلخ و شیرین های کازیم عاشقی ص٣٦
شهرت ظرفیت می خواهد! ص٣٩
مؤسس اولین آسایشگاه خیریه سالمندان ص٤١
او پرستار واقعی است! ص٤٣
به معلمین میهنم! به آموزگارانم! ص٤٤
و آن نيم‌ روز پايانی ص٤٥
چرا بخشی از کارگران به مبارزه نمی پیوندند؟؟ ص٤٦
تفرقه جامعه را عقب مانده نگه می دارد ص٤٧

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک

برای اطلاع از دیدگاههای ما می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرسsfelezkar.com و کانال رسمی سندیکا در تلگرام به آدرس #کانال_رسمی_سندیکای_کارگران_فلزکار_مکانیک_ایران مراجعه کنید.