روز پدر در ذوب آهن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با هیاهوی بسیار روابط عمومی ذوب آهن با یک نمایش ساختگی به سراغ عبداله کهزاد کارگر بخش فولادسازی شرکت در محل کارش رفته تا پسرش با شاخه گلی بر دستان پینه بسته پدرش بوسه زند.

این نمایش در حالی برگزار می شود که طبقه بندی مشاغل در مسیر اداری- فرسایشی خود توجهی به معیشت و حقوق این کارگر زحمتکش ندارد وگرنه می توانست تا اجرای طبقه بندی مشاغل بطور علی الحساب حقوق کارگران را افزایش می داد تا در این گرانی پدران با سربلندی به خانه بروند و کمی از رنج جانکاه گرانی کاسته شود.

مولا علی مظهر عدالت بود نه نمایش های احمقانه. سرمایه داری برای ندادن حقوق حقه کارگران دست به هر حقه بازی و سواستفاده از اعتقادات مردم و کارگران می زند. شرم بر شما باد.