چهره واقعی حقوق بشر کشورهای سرمایه داری!

زلزله کشورهای ایران، ترکیه و سوریه را درنوردید و میزان کمک بین المللی به این کشورها نشانگر ادعای حقوق بشر و نمایان شدن چهره واقعی کشورهای سینه چاک حقوق بشر است.

در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکایی تمامی امکانات خود را برای ترکیه گسیل داشته اند اما عدم پوشش خبر و امداد رسانی بین المللی به سوریه، به جز ایران و کمک های ناچیز کشورهای همسایه اش، نشان از تنها ماندن مردم سوریه در این بلای طبیعی است. آمار کشته شده های زلزله در مناطق تحت فرمان دولت سوریه به بیش از ٥ هزار نفر رسیده نه تنها هیچ آمار و خبری از تعداد جانباختگان در مناطق تحت اشغال ترکیه و آمریکا و داعش نیست بلکه از کیفیت امدادرسانی نیز هیچ خبری دریافت نشده است.

سازمان ملل که می بایست بی طرفی را سرلوحه اقداماتش داشته باشد هم به دلیل تحریم سوریه توسط آمریکا و کشورهای اروپایی از کمک های انساندوستانه به این کشور دریغ ورزیده است. تحریم های ضدانسانی غرب علیه کشور سوریه، در این هنگام چهره حقوق بشر مدعیانش را به خوبی آشکار کرده است و این باعث گردیده تا آمار جانباختگان در سوریه بالا رود. در حال حاضر سوریه به دلیل تحریم ها نمی تواند لودرهای سنگین، جرثقیل های تناژدار را وارد کند تا بتواند به زلزله زدگان مدفون کمک کند. سوریه به جز مواد غذایی به خون، دارو، بیمارستان های صحرایی احتیاجی مبرم دارد که به دلیل تحریم ها از او دریغ می شود.

ماضمن محکوم کردن این رفتار غیرانسانی، یادآور می شویم در زمان رخ دادن بلایای طبیعی، وظایف انسان دوستی را باید ورای مسایل سیاسی انجام داد و این ربطی به موافقت و مخالفت با حاکمیت آن کشور ندارد.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی

بازنشستگان صنعت چاپ

بازنشستگان شهاب خودرو

بازنشستگان مستقل قزوین

بازنشستگان مستقل رامهرمز

بازنشستگان مستقل بابل

٢٣ بهمن ١٤٠١