بدهی دولت به تامین اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد؟

بسیار شنیده ایم که دولت به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است اما نمی دانیم چرا؟ دولت به دلیل عمل نکردن به تعهداتش به سازمان تامین اجتماعی سالهاست به عنوان بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی شناخته شده است. این بدهی ها اینگونه ایجاد شده است:

١- دولت متعهد است حق بیمه کارگاههای زیر ٥ نفر را که تعدادشان ١ میلیون ٣٠٠ هزار نفر بود را به تامین اجتماعی پرداخت کند، که نمی کند.

٢- با بازنشسته کردن اجباری کارگران کارخانه هایی که بر طبق ماده ١٠ نوسازی صنایع جهت بهسازی محیط زیست تعطیل و دست به اخراج کارگران خود می زنند، دولت متعهد شده است که ٥ سال حق بیمه آنان را بدهد تا بازنشسته شوند، که نمی دهد.

٣- ٧٦٠ هزار رانندگان تاکسی که با ٥/١٣ درصد پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی شناخته می شوند، دولت می بایست ٥/١٣ درصد باقی مانده حق بیمه این رانندگان را به سازمان پرداخت کند، که نمی کند.

٤- دولت ٢٦ گروه میهمان ناخوانده را بر سر سفره تامین اجتماعی تحمیل کرده است از جمله هنرمندان، روحانیون، خادمین مساجد، گروههای صنایع دستی، زنبورداران…. که پرداخت حق بیمه شان باید توسط دولت صورت گیرد، که نمی گیرد.

٥- ٧ درصد حق بیمه اسیران جنگ ایران و عراق که دولت متعهد شده واریز کند، که نمی کند.

٦- ٣٪؜ مطالبه تامین اجتماعی از سال ١٣٥٤(دولت هویدا که در خرانه دولت مانده بود) که بر عهده دولت بوده و هر سال آن را به سال دیگر موکول می کند.

٧- حق بیمه کارمندان دولتی که به زور توسط دولت به تامین اجتماعی آورده شده اند هنوز پرداخت نگردیده است.

٨- حق بیمه کارگران و کارمندان شرکت های دولتی چون مخابرات، برق منطقه ای … که دولت باید به تامین اجتماعی پرداخت کند.

٩- مبلغ خرید کارخانه های سودده که دولت از تامین اجتماعی با قیمت پایین خریداری کرده ولی تاکنون پرداخت نکرده است از جمله کارخانه تولید سانتی فوژ تسا در شهرهای کرج و اشترجان اصفهان و شهرهای دیگر

١٠- در زمان کرونا هزینه درمان بیماران غیر تامین اجتماعی بستری در بیمارستان های تامین اجتماعی که پرداخت نشده است.

١١- بدهی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی در پرداخت سرانه درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی(طرح تحول بیمه سلامت)

١٢- خرید ٢٩ بیمارستان از تامین اجتماعی که پولش داده نشده است.

١٣- وام های دریافتی (٣ میلیارد تومان) در زمان جنگ از بانک رفاه کارگران، که پرداخت نگردیده است.

اینها تنها بخش کوچکی از ٦٧ مورد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. طبق ماده ٢٢ آیین دادرسی مدنی، بدهی دولت به تامین اجتماعی می بایست به روز محاسبه شود و سود مرکب به آن تعلق می گیرد. طبق محاسبه کارشناسان بازنشستگان مستقل تا روز نگارش این مطلب دولت مبلغی نزدیک به ٦٠٠ هزار میلیارد تومان(٦٠٠ همت) به تامین اجتماعی و یا دقیق تر به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی بدهکار است که از پرداخت آن شانه خالی می کند و در بودجه سال ١٤٠٢ هم به جای ٢٠٠ هزار میلیارد تومان فقط ٥٦ هزار میلیارد را تقبل کرده است که معلوم نیست پرداخت شود یانه. که اگر قرار به پرداخت باشد باز هم به جایش کارخانه های ورشکسته را به تامین اجتماعی تحمیل خواهد کرد آن هم با قیمت های نجومی.

اگر کارگران و بازنشستگان به خود نیایند بی تردید دولت این بدهی را به تامین اجتماعی پرداخت نخواهد کرد و همان گونه که بانک رفاه را که اندوخته و پس انداز کارگران است را به ناحق صاحب شده است این پول را هم به جیب خواهد زد. با این روند بازنشستگان در سالهای پیش رو مستمری هایشان با مشکل روبرو خواهد شد و در نهایت پولی در بساط تامین اجتماعی نخواهد ماند که مستمری بازنشستگان را پرداخت کند و یا به درمانشان بپردازد که از این ماه با تاخیر مستمری ها را پرداخت می کند.

هیات تحریریه پیام سندیکا