عیدی حقیرانه در حد شخصیت مصوب کنندگان آن!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، ٧٠ تن از بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه ای به رییس سازمان تامین اجتماعی اعتراض خود را نسبت به عیدی ١ میلیون ٨٠٠ هزار تومانی اعلام کردند. این نامه در تاریخ ٣٠ بهمن ماه به شماره ٩١٢٤٥٣٧٩ در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است. متن نامه بدین قرار است:

به نام دادگر

حضور محترم ریاست سازمان تامین اجتماعی جناب آقای موسوی

احتراما، با توجه به تصویب عیدی حقیرانه به مبلغ ١ میلیون ٨٠٠ هزار تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی که با محاسبات شما برای خانواده هایی که دارای عروس و داماد و نوه هستند، برای گذران نوروز کافی می باشد به اطلاع جنابعالی می رسانیم این مصوبه نه تنها خلاف ماده ٩٦ که (سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه های زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد) بلکه مخالف اصل ٢٠ قانون اساسی دایر بر( همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند) می باشد. در حقیقت مبلغ عیدی کمک حالی است برای افزایش میزان درآمد خانواده های بازنشستگان.

با توجه به مساوی بودن آحاد ملت در برابر قانون و پاسخگو بودن مسوولین در مقابل اقداماتشان از شما خواهشمندیم مبلغ عیدی شامل حال خودتان، معاونین سازمان، مدیران کل، هیات امنای شستا و مدیران شستا را اعلام بفرمایید تا مشخص شود بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر مسوولین چقدر در مقابل قانون مساوی هستند.

با آرزوی پاسخگو بودن مسوولین و احقاق حق برای بازنشستگان

٣٠ بهمن ١٤٠١