تجمعات و بازنشستگان تامین اجتماعی !

در تجمعات اعتراضی، بازنشستگان کمی شرکت می کنند، دلیل آن چیست؟ آخرین آمارها از بازنشسته بودن بیش از ٢ میلیون ٥٠٠ هزار نفر خبر می دهد، اما در اوج تظاهرات های امسال که ٣٢ شهر درگیر تجمعات اعتراضی بودند کمتر از ١٠ هزار بازنشسته در آن شرکت کردند. هر چند با همین تعداد هم دولت مجبور شد ٣٨ درصد افزایش حقوق و مستمری را بپذیرد اما روی خوش نشان ندادن بازنشستگان به اعتراض نقطه قوت حمله به دستاوردهای بازنشستگان است.

برای آنکه گویا صحبت کرده باشیم بازنشستگان کارخانه سایپا را به صورت مثال ارزیابی می کنیم. در این کارخانه تاکنون ١٠ هزار بازنشسته وجود دارد. اما کمتر از ٢٠٠ نفر در اعتراضات تاکنون آن هم نه به صورت یکجا بلکه در مقاطع مختلف شرکت کرده اند. آنان می گویند دلیل شرکت نکردن شان در تجمعات به شرح زیر است:

١- بی نتیجه بودن اعتراضات

٢- ترس از دستگیری

٣- عدم شناخت برگزارکنندگان تجمعات

٤- مستمری های مناسب.

یکی از دلایل تفرقه بین بازنشستگان تامین اجتماعی، موضوع کانون های بازنشستگی است. در تهران بیش از ٥٠ کانون بازنشستگی وجود دارد از کانون بازنشستگان نفت، گاز، هواپیمایی، ارج، ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن، فولاد، گروه صنعتی بهشهر…. . نقش این کانون ها که اکثر هیات مدیره های آنان از مدیران قبلی شرکت ها هستند و حقوق های بسیار بالایی می گیرند در نیامدن بازنشستگانشان به تجمعات اعتراضی بسیار پر رنگ است. همانگونه که اتحادیه پیشکسوتان خانه کارگر از آمدن بازنشستگانشان به تجمع جلوگیری و واهمه دارند و در آخرین تظاهرات خود فقط با دست چین کردن ١٥٠ نفر تظاهرات نمایشی را در مقابل مجلس انجام دادند.

در شرکت سایپا هیچ بازنشسته ای نیست که کمتر از ١٨ تا ٢٦ میلیون تومان مستمری نگیرد. این بازنشسته ها بیمه تکمیلی جداگانه دارند و مبلغی در حدود ٣ میلیون ٧٠٠ هزارتومان بابت آن به صورت ٢٠ درصد نقد و بقیه هم در سه چک پرداخت می شود که پوشش خدمات آن نسبت به بیمه تکمیلی آتیه سازان بیش از ١٠ برابر است. اگر در کانون بازنشستگان تهران برای رفتن به سفر زیارتی مشهد باید در نوبت نشست در این کانون ها سفر به استانبول و ارمنستان به سهولت انجام می گیرد.

در حقیقت با تولید اشرافیت کارگری در طبقه کارگر می توان بی تفاوتی را رواج داد.

در قبال این ترفند سرمایه داری باید کوشندگان بازنشستگی با رفتن به میان بازنشستگان و دادن اطلاعات درست و افشاگری باندهای مافیایی، ذهن بازنشستگان را آماده مبارزه با بی عدالتی هایی که در کمین جنبش بازنشستگان است کرد.