یکشنبه های اعتراض!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، بر طبق اعلام قبلی بازنشستگان مستقل متحد تهرانی تامین اجتماعی(بافنده سوزنی، فلزکارمکانیک، صنعت چاپ، شهاب خودرو) بازنشستگان در شهرهای کرمان، اهواز، شوش، شوشتر و تهران تجمع کردند. بازنشستگان در شهرستان ها که در مقابل ادارات تامین اجتماعی گردهم آمده بودند خواستار اجرای ٢٥ درصد همسان سازی معوقه، ماده ١١١ و ٩٦، افزایش مستمری ها و اعتراض به عیدی حقیرانه داشتند.

بازنشستگان در تهران در مقابل مجلس از ساعت ١٠ صبح با وجود انبوه پلیس، تجمع کردند. این تجمع که با ممانعت پلیس، پلیس امداد، لباس شخصی ها روبرو شده بود تا ساعت ١٢ ادامه داشت. نیروهای پلیس برای آنکه تجمع کنندگان در مقابل مجلس جمع نشوند تلاش کردند با گفتگو و تهدید آنان را متفرق کرده و به این تجمع خاتمه بدهند. تجمع کنندگان که با ممانعت پلیس روبرو شده بودند در آنطرف خیابان ایستادند. نیروهای لباس شخصی و پلیس سعی کردند با بازنشسته ها صحبت کرده و از آنان می پرسیدند:« از اول سال تا حالا تجمع نداشتید، چطور شد دوباره به اینجا آمدید؟» که پاسخ شنیدند:« ما تا آخر شهریور که ٣٨ درصد افزایش حقوق نگرفته بودیم هر هفته در مقابل مجلس جمع می شدیم، شما خبر ندارید» یکی از لباس شخصی ها از نامه ٢٦٠٠ بازنشسته که در اعتراض به تصرف بانک رفاه توسط دولت، عکس و کپی گرفت و بازنشستگان به او گفتند:« به قالیباف نشان بده بگو شرم کند و دست به اموال کارگران و بازنشستگان نزند» بانوان بازنشسته نیز به خانم های پلیس می گفتند:« شما هم فردا بازنشسته خواهید شد و حقوقتان کفاف زندگیتان را نخواهد داد و مجبورید شما هم به خیابان بیایید. ما برای آینده خودمان و شما و فرزندان شما به خیابان آمده ایم» بازنشسته دیگر به پلیس های زن می گفت:« بانک رفاه را خصوصی کردند، مجلس بودجه ای برای سازمان تامین اجتماعی در نظر نگرفته پس چطوری می خواهند حقوق ما را سال آینده بدهند؟ اصلن شما چرا آمدید ما را بگیرید؟ مگر ما چه می خواهیم؟» که یکی از زنان پلیس گفت:«ما برای دستگیری شما نیامده ایم، آمده ایم صحنه را مدیریت کنیم!!!» در گوشه ای دیگر پلیس و لباس شخصی ها با پیرمرد هفتاد و چند ساله ای درگیری لفظی پیدا کردند و می گفتند:«شما حق تجمع ندارید» پیرمرد بازنشسته در جواب گفت:«قانون اساسی به ما این اجازه را داده راهپیمایی و تجمع کنیم در ضمن چطور برای حسن صادقی تجمع ممنوع نیست اما برای ما ممنوع شد؟ چون خانه کارگری نیستیم»

پلیس و لباس شخصی ها بارها از پلاکاردهای بازنشستگان عکس می گرفتند و در نهایت ٢ نفر از تجمع کنندگان را به داخل مجلس برده پس از گرفتن شماره تلفن هایشان اعلام کردند تا چند روز آینده تماس خواهیم گرفت و زمان گفتگو با نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کارگری را به شما اعلام خواهیم کرد.