واله زمانی را آزاد کنید!

اطلاعیه زیر به روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک رسیده است:

واله زمانی را آزاد کنید!
در پی دستگیری های اخیر فعالان سندیکایی ، 4 روز است که واله زمانی عضو سندیکای کارگران نقاش استان البرز دستگیر و به نقطه نامعلومی برده شده است. واله زمانی پسر عموی شاهرخ زمانی است و از فعالان سندیکای کارگران نقاش استان البرز می باشد. دستگیری بدون حکم و شبانه او توسط افراد مسلح که کارت شناسایی هم ارایه نکردند نقض خشن قوانین جاری مملکت است. ما خواهان آزادی بی قید و شرط و وفوری او و دیگر فعالان صنفی و سندیکایی هستیم.
سندیکای کارگران نقاش استان البرز
2/7/1394